Wat doet Pauluskerk Vluchtelingenwerk?

Pauluskerk Vluchtelingenwerk is de nieuwe naam van de Stichting Ondersteuning Mensen ZOnder Verblijfstitel (OMZO). Pauluskerk Vluchtelingenwerk ondersteunt alle vluchtelingen die:

  • op de een of andere manier aanspraak kunnen maken op rechtmatig verblijf in Nederland
  • geen aanspraak kunnen maken op rechtmatig verblijf, uitgeprocedeerd zijn en aantoonbaar niet terug kunnen naar het land van herkomst
  • geen aanspraak kunnen maken op rechtmatig verblijf, maar kunnen worden bewogen tot vrijwillige terugkeer (waarna overdracht plaatsvindt aan IOM)
  • een verblijfsstatus hebben gekregen in de overgangsfase naar rechtmatig verblijf (waarna zij worden overgedragen aan gemeentelijke instanties en/of Vluchtelingenwerk).

Pauluskerk Vluchtelingenwerk ondersteunt deze vluchtelingen met juridisch advies, tijdelijk onderdak en medische hulp. Pauluskerk Vluchtelingenwerk begeleidt hen, in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie, bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Indien nodig geeft Pauluskerk Vluchtelingenwerk hen Bed, Bad en Brood.

Kijk voor meer informatie ook onder Dossier Vluchtelingen

Vluchtelingenspreekuur

Een aanzienlijk deel van de vluchtelingen leidt al langere tijd (tot soms wel 20 jaar!) een ondergronds bestaan in Rotterdam. Velen van hen zijn lichamelijk en psychisch ‘op’. Niet alleen doordat ze vaak zwaar werk hebben gedaan of juist jarenlang inactief zijn geweest, maar vooral door het ontbreken van een perspectief. Toch redden de meeste vluchtelingen zichzelf.
De Pauluskerk heeft een speciaal Vluchtelingenspreekuur. Dit wordt maandelijks door 160-180 mensen bezocht. Het medisch spreekuur verricht ruim 2.500 consulten per jaar, waarvan een groot aantal voor vluchtelingen. Het gaat in een flink aantal gevallen ook om kwetsbare groepen als alleenstaande moeders met jonge kinderen en om ouderen, mannen en in mindere mate vrouwen.
De grootste groep mensen komt uit Burundi, Somalië, Sierra Leone en Afghanistan. Voor een wisselende groep van ongeveer 150 mensen is Pauluskerk Vluchtelingenwerk de laatste strohalm. Steeds meer vluchtelingen doen een beroep op Pauluskerk Vluchtelingenwerk. Dit heeft ook te maken met de omstandigheid dat instanties waar ze anders terecht konden, door de bezuinigingen hun deuren sluiten. Door de economische crisis is er bovendien steeds minder los-vast (zwart!) werk.

Bed Bad Brood-campagne

Om de problemen van mensen zonder verblijfspapieren te agenderen, geld in te zamelen bij Rotterdamse bedrijven en inwoners én om meer vrijwilligers te werven, is Pauluskerk Vluchtelingenwerk een campagne gestart. Deze campagne is mogelijk door een financiële bijdrage van het Oranje Fonds en de inzet van meer dan 100 vrijwilligers, organisaties en bedrijven. Wil je meewerken aan de campagne? Mail naar info@tuin5.studiovoetnoot.nl.

Doneren kan natuurlijk ook!