Pastoraat

De pastoraatsgroep is verantwoordelijk voor activiteiten als kerkcafé en avondgebed. Ook kan individueel pastorale zorg verleend worden.

Wij geloven in God en proberen dat op zo begrijpelijke mogelijke wijze duidelijk te maken aan de mensen. In het kerkcafé wordt de bijbel een eigentijdse wijze bestudeerd. Sommige verhalen moet je gewoon kennen, al is het alleen maar voor je algemene ontwikkeling. Boeiender is het deze verhalen te koppelen aan het verhaal van je eigen leven. Mensen zijn altijd zoekende naar de zin van het leven. Pastoraat is ook meedenken over deze dingen en optrekken met iemand zonder voorwaarden vooraf.

De kerk wordt gedragen door een visioen voor de toekomst, de wereld moet anders moet worden. Een dergelijk visioen inspireert ook het pastoraat. Wij zijn onderweg. Er valt nog heel wat af te knokken in deze wereld. We berusten niet in het kwaad.