Kerkcafé

Maandag tm vrijdag 12.00-13.00 uur

In het kerkcafé praten we over  de actualiteit en de Bijbel of andere heilige boeken. Bij de actualiteit moet je denken aan zowel de gebeurtenissen in de maatschappij  als zaken waar de deelnemers op dat moment tegen aanlopen. Meestal brengt de vrijwilliger groepsbegeleider een thema in, soms doet een van de deelnemers dat. Het kerkcafé is niet specifiek  een bijbelkring. We houden een groepsgesprek waar levens-, zingevings- en geloofsvragen aan de orde kunnen komen.

Koffie en thee zijn gratis.