Vrienden van de Pauluskerk

Naam:
Vereniging Vrienden van de Pauluskerk

Doelstelling:
De vereniging heeft als doel financiële steun te verlenen aan de activiteiten van de Pauluskerk te Rotterdam. Deze steun kan bestaan uit het verstrekken van bijdragen aan door de Pauluskerk georganiseerde fitnessactiviteiten, uitstapjes of andere bezigheden voor de bezoekers. Ook kan de vereniging financieel bijspringen, indien aanschaffingen moeten worden gedaan die aan het verblijf, het comfort en de activiteiten in de Pauluskerk een positieve bijdrage leveren.

Bankrekening
IBAN: NL42 INGB 0005 1735 35
BIC: INGBNL2A

Fiscaal nummer
8148.15.121

Contactgegevens
postadres:  Hang 7, 3011 GG Rotterdam
e-mail: info@samen010.nl ter attentie van Vrienden van de Pauluskerk

Bestuurssamenstelling
dhr. G.A.H. Beke, voorzitter
dhr. J. Fraanje, penningmeester
dhr. P.J.J. Lamoré, bestuurslid
dhr. J. Valkenburg, secretaris

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werk.

Verslag activiteiten
In 2016 was onze hoofdactiviteit het financieel bijdragen aan activiteiten in de Pauluskerk (zie Financiën) en een belangrijke bijdrage aan de verdere uitbouw van de organisatie in de nieuwe Pauluskerk. Voor de bezoekers van het Open Huis hebben we o.a. fitness-activiteiten en een dagje uit naar Avifauna gefinancierd.

Beleidsplan
Download het beleidsplan 2017-2021

Financiële verantwoording
Download het financieel overzicht 2016