Diaconaal Centrum

De Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk (DCP) heeft ten doel, om vanuit het Evangelie van Jezus Christus een·grootstedelijke kerkelijke voorziening te onderhouden waar kwetsbare groepen uit de stedelijke samenleving (en ook daarbuiten) hun huis vinden. De stichting is verantwoordelijk voor de financiële exploitatie en de organisatie van het werk. De Centrale Diaconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum heeft het kerkgebouw beschikbaar gesteld en financiert een belangrijk deel van de activiteiten. Het jaarverslag Pauluskerk 2015 geeft een overzicht van de activiteiten.

Voorzitter : Geert Beke

Overzicht gegevens DCPR-anbi

IBAN:  NL17 INGB 0005 4507 26
BIC: INGBNL2A