Fijn dat u overweegt om het werk van de Pauluskerk Rotterdam financieel te ondersteunen.

Onderstaand treft u de vier mogelijkheden. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Diaconaal Centrum Pauluskerk

Bankrekening
IBAN: NL17 INGB 0005 4507 26
BIC: INGB NL2A

Voor de directe exploitatie en het onderhoud van de kerk.

Pauluskerk Vluchtelingenwerk

Bankrekening
IBAN:  NL59 TRIO 0391 2279 12
t.n.v. Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel Pauluskerk

Voor het werk onder mensen zonder verblijfsvergunning.

Vrienden van de Pauluskerk

Bankrekening
IBAN:  NL42 INGB 0005 1735 35
BIC:     INGB NL2A

Voor ondersteuning van activiteiten in de Pauluskerk die niet in de basisexploitatie zijn opgenomen.

Commissie
van bijstand

Bankrekening
IBAN:  NL30 INGB 0005 5661 16
BIC:     INGB NL2A

Voor kerkelijke en pastorale activiteiten.

Notarieel schenken

Jaarlijkse schenkingen hoeven niet meer via de notaris, maar kunnen rechtstreeks middels een standaardovereenkomst van de belastingdienst geregeld worden tussen gever en ontvanger. Het voordeel is dat uw gift dan 100% aftrekbaar is voor de belasting. Voorwaarde is dat u minimaal 5 jaar een overeengekomen bedrag schenkt. Vraag een formulier aan bij de organisatie waaraan u wilt schenken.

anbiIn alle gevallen doneert u aan een instelling met een ANBI status.