Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam

RSIN

Post- en bezoekadres
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam
info@tuin5.studiovoetnoot.nl
www.tuin5.studiovoetnoot.nl

Beloningsbeleid
De medewerkers die in dienst zijn bij het Diaconaal Centrum Pauluskerk worden betaald conform de CAO Welzijn.
Bestuursleden van de DCPK ontvangen geen beloning of vergoeding.

Beleidsplan:

Bestuurssamenstelling:
Geert Beke (voorzitter)
Wolter Pot (penningmeester)
Marian van Verschuer (secretaris)
Diderie Mattijsen (Diaconie)
Chris van Houwelingen
Ernst van Koesveld
Lisa Hendriks
Jan Blankers
Dick Couvée

Jaarverslag
Download jaarverslag-DCPR-2016

Financiële verantwoording Staat van van baten en lasten

Batenrealisatie 2016realistatie 2015
Bijdrage diakonie Herv. Gem. Rotterdam239.472,-237.120,-
Bijdrage diakonie onderhoud13.000,-13.000,-
Extra bijdrage diakonie100.000,-
Giften kerken38.359,-51.448,-
Giften donateurs41.473,-38.334,-
Vrienden Pauluskerk4,000,-6.000,-
Overige baten14.295,-
Rentebaten585,-1.896,-
Baten t.b.v. exploitatie351.184,-447.789,-
Baten verhuur36.848,-0,-
Baten nachtopvang96.123,-77.554,-
Baten buffet21.530,-18.999,-
Baten overig15.475,-0,-
Baten uit verhuur169.976,-128.463,-
TOTAAL BATEN T.B.V. EXPLOITATIE521,160,-576.261,-
Giften fondsen187,060,-113.964,-
TOTALE BATEN708.220,-690.225,-
Totaal personeelskosten424.141,-393.803,-
Totaal huisvestingskosten102,823,-116.996,-
Totaal organisatiekosten48.825,-58.867,-
TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN577.789,-569.666,-
TOTAAL PROJEKTEN137.772,-111.861,-
TOTAAL ALLE KOsten715.561,-681.527,-
RESULTAAT-7.341,-8.698,-